Henkilötietojen käsittely – EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset –kirja julkaistu

Eversheds Asianajotoimiston asianajajat Minna Hanninen, Elli Laine, Kati Rantala, Mari Rusi ja Markku Varhela ovat kirjoittaneet käytännönläheisen oppaan henkilötietojen käsittelystä ja EU-tietosuoja-asetukseen liittyvistä muutoksista.

EU:n tietosuoja-asetus tuo uusia velvoitteita yrityksille: henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuusta 2018 alkaen. Asetuksessa säädetään myös rekisteröityjen henkilöiden, esimerkiksi asiakkaiden ja työntekijöiden oikeuksista. Niinpä yritysten on varmistettava, että asetuksen voimaantulo huomioidaan ja henkilötietojen käsittely vastaa uusia vaatimuksia. Kirjassa kerrotaan esimerkiksi, mitä henkilötiedoilla ja niiden käsittelyllä tarkoitetaan, mitä tietoja saa käsitellä, mitä sopimuksia henkilötietojen käsittelystä tarvitaan, voiko henkilötietoja siirtää EU:n ulkopuolelle.

Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetussa oppaassa kerrotaan tietosuoja-asetuksen keskeisimmistä velvoitteista yrityksille sekä miten niihin voidaan valmistautua etukäteen.

Kirjan voi tilata Kauppakamarin verkkokaupasta, linkki tilaamiseen ja lisätietoihin:
Henkilötietojen käsittely – EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset

Back to top