Kaksinumeroista kasvua tavaramerkkihakemusten määrässä pandemian aikana

Koronakriisi on näkynyt poikkeuksellisella tavalla tavaramerkkihakemusten määrässä niin Suomessa kuin maailmalla.

Suomen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) uutisoi vastaanottaneensa huhti- ja elokuun välisenä aikana 29 prosenttia enemmän tavaramerkkihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Hakemustulvasta huolimatta virasto on kuitenkin onnistunut pitämään hakemusten käsittelyajat varsin lyhyinä.

EU:n tavaramerkkiviraston (EUIPO) tilastoista puolestaan ilmenee, että virasto vastaanotti kesä- ja heinäkuussa 20 prosenttia enemmän EU-tavaramerkkihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Virasto vastaanotti siten enemmän EU-tavaramerkkihakemuksia sekä kesä- että heinäkuun aikana kuin koskaan aikaisemmin yksittäisen kuukauden aikana viraston historiassa. Myös esimerkiksi Yhdysvaltain tavaramerkkiviraston (USPTO) on uutisoitu vastaanottaneen kaikkien aikojen ennätysmäärän tavaramerkkihakemuksia elokuussa.

Tavaramerkkihakemusten määrän kasvua voi osaltaan selittää se, että yritykset ovat koronakriisin seurauksena joutuneet poikkeuksellisella tavalla sopeuttamaan liiketoimintaansa sekä kehittämään uusia tuotteita ja brändejä. Esimerkiksi Suomessa, EU:ssa ja USA:ssa on haettu viimeisen puolen vuoden aikana enemmän tavaramerkkejä luokan 9 tavaroille, kuten tietokoneohjelmille ja softalle, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tämä saattaa osaltaan heijastaa sitä, että tavaramerkkejä on haettu uusille ja innovatiivisille digitaalisille tavaroille ja palveluille. Koronakriisi näyttäisi myös saaneen yritykset havaitsemaan tavaramerkkien merkityksen ja niiden tuoman lisäarvon liiketoiminnassa.

Samaan aikaan tilastoista on kuitenkin havaittavissa, että tavaramerkkeihin liittyvien riitaisuuksien ja oikeudenkäyntien määrä ei ole noussut samassa suhteessa hakemusten määrän kasvun kanssa. Tämä voinee selittyä sillä, että taloudellisesti epävarmoina aikoina yritykset pyrkivät välttämään väitemenettelyihin ja oikeudenkäynteihin liittyviä kustannuksia ja kuluriskejä.

Tavaramerkkioikeuksia on kuitenkin tärkeää puolustaa aktiivisesti myös taloudellisesti epävarmoina aikoina, sillä passiivisuudella voi olla odottamattomia seurauksia myöhemmin. Ennakoivalla ja aktiivisella reagoinnilla voidaan pyrkiä ratkaisemaan tavaramerkkiriidat jo niiden alkuvaiheessa mahdollisimman kustannustehokkaasti ennen kalliiseen oikeudenkäyntiin ajautumista.

Tavaramerkkiasiantuntijamme auttavat mielellään brändisalkkunne kehittämiseen sekä tavaramerkkien puolustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:

Petteri Häkkänen
+358 40 745 7193
petteri.hakkanen@heinonen.com

Sara Väyrynen
+358 10 684 1668
sara.vayrynen@heinonen.com

Back to top