KHO julkaisi merkittävän päätöksen tavaramerkkien harhaanjohtavuudesta vuosikirjapäätöksenä KHO 2020:73

Heinonen & Co edusti menestyksekkäästi päämiestä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Asiassa oli kyse siitä, että samalla paikkakunnalla oli kaksi hotelli- ja ravintola-alan toimijaa. Päämiehemme oli aiemman aputoiminimen Hotelli Malmikumpu haltija. Aputoiminimen toimiala oli ”Matkailu- ja ravintolatoiminta”.

Toinen taho haki tavaramerkin ”hotelli ravintola MALMIKUMPU” (kuviomerkki) rekisteröintiä luokassa 41 ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat” sekä luokassa 43 ”Ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus”.

Tavaramerkkihakemus hylättiin luokan 43 osalta, sillä se oli sekoitettavissa aiempaan toiminimeen Hotelli Malmikumpu. Näin ollen tavaramerkki rekisteröitiin haetuille palveluille luokassa 41.

Tavaramerkin haltija kielsi tavaramerkkinsä nojalla päämiestämme järjestämästä hotelli-ravintolassaan esimerkiksi tansseja ja dj-iltoja. Tavaramerkin haltija pyrki siis myöhemmän tavaramerkkinsä nojalla kieltämään aiemman toiminimen haltijaa käyttämästä nimeään esimerkiksi mainonnassa sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdessä.

Heinonen & Co vastusti päämiehensä, aiemman toiminimen haltijan puolesta tavaramerkkirekisteröintiä tekemällä sitä vastaan väitteen muun muassa sillä perusteella, että tavaramerkkiä oli pidettävä harhaanjohtavana muiden kuin hotelli- ja ravintolapalveluiden osalta. Perusteluina esitettiin, että tavaramerkki johti yleisöä harhaan palvelujen luonteen suhteen sen sisältäessä sanat ”hotelli” ja ”ravintola”, vaikka merkki ei kattanut hotelli- tai ravintolapalveluita.

Patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi väitteen todeten, että vaikka tavaramerkin palveluluettelo ei kata hotelli- ja ravintopalveluita, ei merkin voida katsoa olevan harhaanjohtava, sillä tavaramerkin kattamia palveluita koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat voidaan tarjota myös hotelleissa ja ravintoloissa. Patentti- ja rekisterihallitus piti sanoja hotelli ja ravintola palveluiden tarjoamispaikkaa ilmaisevina kuvailevina merkin osina eikä harhaanjohtavina.

Väitteen tultua hylätyksi päätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen, joka kumosi Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen todeten, että palveluita koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat voidaan tarjota hotellien ja ravintoloiden lisäksi myös muissa tiloissa ja myös esimerkiksi sähköisissä jakelukanavissa. Kun hotelli- ja ravintolapalvelut eivät sisältyneet tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloon, oli tavaramerkki harhaanjohtava sen kattamien palvelujen luonteen suhteen.

Patentti- ja rekisterihallitus haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa ja valitti markkinaoikeuden päätöksestä. Patentti- ja rekisterihallitus katsoi valituksessaan, että markkinaoikeuden päätös tiukentaisi merkittävästi tavaramerkin harhaanjohtavuutta koskevaa käytäntöä ja aiheuttaisi tulkintaongelmia.

Korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan ja otti asian tutkittavakseen. Se hylkäsi Patentti- ja rekisterihallituksen valituksen eikä muuttanut markkinaoikeuden päätöstä. Korkein hallinto-oikeus totesi, että tavaramerkkilain mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Edelleen se lausui, että oikeuskäytännön valossa mainitun lainkohdan on tulkittava edellyttävän, että harhaanjohdetuksi tulemisen riski on joko osoitettu tai arvioitava vakavaksi. Vakavaa riskiä kuluttajien harhaanjohtamisesta ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ole katsottava olevan, jos rekisteröinnin suojapiiriin sisältyy myös sellaisia tavaroita tai palveluja, joiden osalta tavaramerkkiä ei voida pitää harhaanjohtavana. Korkein hallinto-oikeus arvioi tavaramerkin kohderyhmän mieltävän merkin ”hotelli ravintola MALMIKUMPU”  kokonaisuutena ensisijaisesti hotelli-ravintolan nimeksi, eli sellaisia luokkaan 43 kuuluvia ravintola- ja hotellipalveluja tarkoittavaksi, joita tavaramerkin rekisteröinti ei nimenomaisesti koskenut. Näillä perusteilla korkein hallinto-oikeus katsoi, että tavaramerkki oli koko rekisteröinnin suojapiirin osalta omiaan johtamaan kuluttajia harhaan.

Kyse oli merkittävästä tapauksesta, sillä korkein hallinto-oikeus julkaisi päätöksen vuosikirjapäätöksenä. Vuosikirjassa julkaistaan periaatteellisesti merkittävimmät päätökset, eli sellaiset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

Lisäksi tietojemme mukaan tämä oli ensimmäinen kerta, kun Patentti- ja rekisterihallitus valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Päätös on merkittävä myös käytännön tasolla. Mikäli päätös olisi ollut toinen, olisi se merkinnyt sitä, että myöhemmän tavaramerkin ”hotelli ravintola MALMIKUMPU ” haltija olisi voinut tavaramerkin suoman yksinoikeutensa nojalla kieltää aiempaa toiminimen Hotelli Malmikumpu haltijaa tarjoamasta tilojaan esimerkiksi koulutuksen järjestäjille tai esiintyjille taikka esittämästä ravintolassaan musiikkia, järjestämästä tansseja tai muita tapahtumia.

Lisätietoja:

Kati Rantala ja Minna Hanninen

Linkit KHO:n ratkaisuun ja Markkinaoikeuden päätökseen:

KHO:n ratkaisu
Markkinaoikeuden päätös

Back to top