Miten mahdollinen Brexit vaikuttaisi EU-tavaramerkkeihin?

Britannian kansanäänestys EU-jäsenyydestä järjestetään 23.6.2016.

Britannian ero EU-jäsenyydestä olisi historiallinen tapahtuma, joka johtaisi suuriin muutoksiin ja epävarmuuteen erityisesti Britannian markkinoille suuntautuvassa kaupankäynnissä. Erotilanteessa maa joutuisi järjestämään asiansa EU:n kanssa uudelleen.

Mitä tämä tarkoittaisi EU-tavaramerkkien osalta? Kukaan ei tiedä. EU-tavaramerkkien osalta säädökset ottavat hyvin huomioon mitä tapahtuu, kun järjestelmään otetaan lisää EU-jäseniä. Jäsenvaltion erotilannetta ei ole otettu lainkaan huomioon.

Yksinkertaisin vaihtoehto olisi, että EU-tavaramerkit jäävät voimaan Britannian alueelle. Tämä voi kuitenkin olla ongelmallista tai jopa mahdotonta, jos maan tavaramerkkikäytännöt lähtevät eroamaan EU:n vastaavista. Poliittinen ilmapiiri voi myös vaikuttaa siihen, ettei yhtenäinen EU-tavaramerkki enää koske Britannian aluetta.

Tarvitseeko yritysten sitten hakea tavaramerkkisuojaa varmuudeksi Britannian alueelle? Mielestämme ei ainakaan vielä. EU-tavaramerkit pysyvät voimassa äänestystuloksesta riippumatta. Uskomme myös, että erotilanteessa Britannia ja EU pääsevät aikanaan yhteisymmärrykseen siitä, miten voimassaolevat EU-tavaramerkit jatkavat elämäänsä kansallisina UK-tavaramerkkeinä. Jo nyt EU-tavaramerkki on mahdollista konvertoida kansallisiksi hakemuksiksi, jotka säilyttävät alkuperäisen prioriteetin ja suojan. Vastaava järjestely olisi loogista luoda eroavia jäsenvaltioita varten. Tällaisessa ratkaisussa EU-tavaramerkin maantieteellinen suoja ala kapenisi Britannian osalta, mutta toisaalta paikallisella hakemusmaksulla aikaansaataisiin vastaava kansallinen tavaramerkkirekisteröinti, jolla on sama suoja ja prioriteetti kuin alkuperäisellä EU-hakemuksella, olkoonkin, että suojan tulkinta menisi jatkossa paikallisten lakien mukaan.

Tässä vaiheessa näyttää kuitenkin selvältä, että mahdollinen Brexit johtaisi melko pitkäänkin epävarmuuden aikaan teollisoikeuksien kohdalla.

Lisätietoja:

Petteri Häkkänen
osakas, asianajaja
puh. 040 745 7193

Back to top