OECD: Kiinnostus tekoälyn patentointia kohtaan jyrkässä kasvussa

OECD julkaisi hiljattain tilastojaan patentointiaktiivisuudesta tekoälyä koskien. Tilastoista näkyy merkittävästi noussut kiinnostus tekoälyä kohtaan, mikä vastaa myös laajemmin havaittavissa olevaa elinkeinoelämän kiinnostusta tekoälyyn.

Tekoälyä (Artificial Intelligence eli AI) käytetään yleisesti viittaamaan koneisiin ja ohjelmistoihin, jotka toteuttavat samankaltaisia kognitiivisia toimintoja (kuten oppiminen, ymmärtäminen, päättely tai vuorovaikutus) kuin ihmiset. Yleisesti ajatellaan, että tekoälyllä on jatkossa suuri potentiaali disruptoida liiketoimintaa sekä myötävaikuttaa terveyteen, liikenteeseen ja ympäristöön kohdistuvien maailmanlaajuisten haasteiden selättämisessä. Erityisesti koneoppimiseen liittyvät hiljattaiset läpimurrot sekä komplementoivien teknologioiden, kuten Big Data-tekniikoiden ja pilvilaskennan, kehittyminen ja yleistyminen ovat omiaan lisäämään tekoälyn mahdollista vaikutusta.

Vuosina 2010–2015 tekoälyyn liittyvien teknologioiden kehittäminen kasvoi keskimäärin kuusi prosenttiyksikköä vuodessa (viiden suurimman patenttiviraston tilastointi, IP5), mikä on kaksi kertaa enemmän kuin keskimääräinen vuosikasvu kaikkien alojen patenteissa. Pelkästään vuonna 2015 IP5-virastoihin tehtiinkin 18 000 tekoälyyn liittyvää patenttihakemusta. Vuosien 2010–2015 tekoälyyn liittyvistä patenttihakemuksista yli 62 % tuli Japanista, Koreasta tai Yhdysvalloista, mikä on lievää laskua edellisvuosiin verrattuna. Samalla aikavälillä Kiina, Korea ja Kiinan Taipei kasvattivat omaa lukuaan vuosista 2000–2005. EU:n luku sen sijaan laski vuosina 2010–2015 12 %:in, kun se edellisellä vuosikymmenellä oli ollut 19 %.

Tarkastellessa kaikkia niitä teknologian osa-alueita, joilla tekoälyyn liittyviä patenttihakemuksia tehdään, huomataan, että tekoälyteknologiat liittyvät säännöllisesti erilaisiin big data- ja analytiikkateknologioihin. Näitä ovat mm. datan prosessointi ja siirto sekä liikenteen ja terveydenhoitoalan sovellukset. Esimerkiksi lähempi lääketieteellisten teknologioiden tarkastelu osoittaa, että yli 30 % viimeaikaisista keksinnöistä, joita käytetään lääketieteellisten diagnoosien tekemiseen (kuten näkötestiin ja yleiseen terveystarkastukseen) hyödyntää tekoälyyn liittyviä osia.

(Lähde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017)

Back to top