Sopimukseton Brexit

Britannian parlamentti on hylännyt EU:n kanssa neuvotellun Brexit-sopimuksen. Siten on epävarmaa, toteutuuko kaavailtu siirtymäaika vuoden 2020 loppuun vai onko odotettavissa sopimukseton Brexit. Mitä jälkimmäinen tarkoittaa EU-tavaramerkkien haltijoille?

Britannian hallitus on aiemmin antanut kaikkiaan 106 määräystä siitä, miten sopimukseton ero ratkaistaisiin eri asioissa. Hallituksen mukaan rekisteröityjen EU-tavaramerkkien ja rekisteröityjen yhteisömallien osalta Brexitin jälkeen (29.3.2019) nämä oikeudet muuntuvat kansallisiksi oikeuksiksi UK:ssa niiden etuoikeus ja mahdollinen UK:n senioriteetti säilyttäen. Hallitus on ilmoittanut, että muuntaminen tapahtuu ”with minimal administrative burden”. Tämä tarkoittanee, että muuntaminen tapahtuu automaattisesti ja UK:n virasto vain julkaisee tästä tiedotteen.

Mikäli haltija ei halua EU-rekisteröinnistään kansallista UK-rekisteröintiä, on mahdollista erikseen ilmoittaa että rekisteröintiä ei tule muuntaa (”opt-out”). Huomionarvoista on, että sopimuksettoman Brexitin jälkeen automaattisesti muunnetusta EU-rekisteröinnistä seuraava kansallinen UK-rekisteröinti on uudistettava erikseen. Siten lähiaikoina erääntyvät EU-rekisteröinnit kannattaa mahdollisuuksien mukaan uudistaa ennen 29.3.2019.

Sopimuksettoman Brexitin jälkeen vireillä olevien EUTM- ja yhteisömallien hakijoilla puolestaan on 9 kuukautta aikaa tehdä kansallinen hakemus etuoikeus ja mahdollinen UK:n senioriteetti säilyttäen. Kansallista hakemusta vastaava maksu on tässä yhteydessä suoritettava. UK:n virasto ei ilmoita hakijoille tästä erikseen, vaan hakijoiden on itse toimittava jos he haluavat oikeuden voimaan myös UK:ssa.

Seuraamme asian kehittymistä.

 

Back to top