Sopimuksettoman Brexitin vaikutukset EU-tavaramerkkeihin

Britannian ilmoitettu EU-eropäivä 31.10.2019 lähestyy kovaa vauhtia ja sopimukseton Brexit näyttää yhä todennäköisemmältä. Mitä sopimukseton ero tarkoittaisi EU-tavaramerkkien ja yhteisömallien haltijoille?

EU-tavaramerkkien ja EU-tavaramerkkihakemusten sekä yhteisömallien voimassaolo Isossa-Britanniassa ei Britannian EU-eron tapauksessa ei tule jatkumaan. Jotta sopimukseton tai sopimuksellinenkaan Brexit ei johtaisi EU-tavaramerkkeihin tai yhteisömalleihin perustuvan yksinoikeuden menettämiseen Isossa-Britanniassa, maan hallitus on antanut määräyksen, jonka mukaan Brexit-ajankohtana voimassa olevat rekisteröidyt EU-tavaramerkit ja yhteisömallit saisivat Iso-Britannian kansallisia tavaramerkkejä vastaavat oikeudet ja säilyttäisivät etuoikeutensa ja senioriteettinsa.

Näin ollen nämä tavaramerkit ja mallit olisivat tämän jälkeen voimassa sekä EU:ssa että Isossa-Britanniassa toisistaan riippumattomana. EU-rekisteröinnit vain muuttuvat Britannian osalta kansallisiksi rekisteröinneiksi.

Iso-Britannian hallitus on ilmoittanut kansallisen rekisteröinnin tapahtuvan ”minimaalisella hallinnollisella taakalla”.  Tämä tarkoittanee, että muuntaminen tapahtuisi automaattisesti ilman tavaramerkkien tai mallien haltijoilta vaadittavia toimenpiteitä. Jatkossa muun muassa uusimiseen ja valvontaan liittyvät toimenpiteet toteutettaisiin Iso-Britannian kansallisten lakien mukaisesti.

Brexit-hetkellä hakemusvaiheessa olevat EU-tavaramerkit ja yhteisömallit vaatisivat uutta hakemusta, mikäli hakija haluaisi sisällyttää Iso-Britannian niiden voimassaoloalueeseen. Tästä riippumatta kyseiset hakemukset säilyttäisivät alkuperäiseen hakemusajankohtaansa perustuvat oikeudet kuten hakemuspäivän ja etuoikeuden.

Mikäli haltija ei haluaisi laajentaa EU-tavaramerkkihakemustaan myös Isossa-Britanniassa voimassa olevaksi kansalliseksi rekisteröinniksi, olisi mahdollista myös hyödyntää opt out -vaihtoehtoa ja kieltäytyä rekisteröinnin muutoksesta. Sopimuksettoman Brexitin seurauksena automaattisesti muunnetut tavaramerkkirekisteröinnit tulisi haltijan uudistaa tulevaisuudessa erikseen EU-rekisteröinnistä. Siten lähiaikoina erääntyvät EU-rekisteröinnit kannattaa mahdollisuuksien mukaan uudistaa ennen 31.10.2019. Seuraamme tilanteen kehittymistä.

Back to top