TAVARAMERKIT – MUUTTUNEET LUOKITUSKÄYTÄNNÖT

Tavaramerkeissä on pitkään käytetty kansainvälisen Nizzan luokitusjärjestelmän nk. luokkaotsikoita. Luokkaotsikot ovat mahdollistaneet sen, ettei luokitukseen ole tarvinnut yksityiskohtaisesti listata merkillä tarjottavia tuotteita tai palveluita. Riittävää on yleensä ollut se, että oma tuote tai palvelu on luokiteltu oikean luokkaotsikon alle ja että sen numero on mainittu hakemuksessa. Tilanne on kuitenkin nyt täysin muuttunut.

Sysäyksen muutokselle antoi EU-tuomioistuimelle tehty ennakkoratkaisupyyntö tavara- ja palveluluetteloilta vaadittavasta tarkkuudesta, minkä seurauksena muutoksen aalto on pyyhkäissyt läpi Euroopan. Rekisteröintiviranomaiset vaativat nyt, että hakijoiden on yksilöitävä tarkkaan merkin suojan piiriin halutut tavarat ja palvelut. Pääsääntö on siis se, että ne tavarat ja palvelut, joita ei ole listattu tavaramerkkihakemuksessa, eivät myöskään nauti rekisteröinnin tuottamaa suojaa.

Ennen muutosta rekisteröityjen tavaramerkkien osalta noudatetaan toki useissa maissa sitä tulkintaa, että suojapiiri on laaja, mikäli merkille on haettu suojaa luokkaotsikolla. Jokaisen olemassa olevalle tavaramerkille uutta tai laajennettua suojaa hakevan yrityksen on syytä kiinnittää erityistä huomiota luokitukseen ja käyttää resursseja siihen, että suojapiiristä saadaan mahdollisimman hyvä ja käyttökelpoinen.

Back to top