Tekoälyseminaarimme 26.3. herätti aktiivista kiinnostusta

Eversheds Asianajotoimiston ja Heinonen & Co:n järjestämä Tekoälyä vai arkijärkeä? –aamutilaisuus 26.3.2019 keräsi korkeatasoisten puhujien lisäksi yleisöön useita jo valmiiksi tekoälyn osalta valveutuneita henkilöitä. Tapahtumassamme keskustelua herättäneitä aiheita olivat mm. tekoälyn oikeudellinen suojaaminen ja patenttisuojaaminen sekä tekoälyyn liittyvät vastuukysymykset.

Oikeudellisen teorian lisäksi seminaarin käytännön esimerkkeinä kuultiin legal tech –yritystä Luminance, jonka palveluita myös Eversheds Sutherland käyttää toiminnassaan. Lisäksi mukana olivat koneoppimisprojekteja yrityksille kehittävä yritys Artific Intelligence sekä tekoälyyn liittyviä sovelluksia ja graafiikkasuorittimia kehittävä Nvidia. Esityksissä tuotiin esiin mahdollisuuksien lisäksi tekoälyn realistisia haasteita, mutta samaan aikaan korostettiin tekoälyn huimaa superinhimillistä potentiaalia tietynlaisten ongelmien ratkaisemiseen. Tekoäly tulee mieltää erityisesti runsaasti käyttömahdollisuuksia omaavana ja toimintatapoja tehostavana työkaluna, mutta samaan aikaan sellaisena, jonka kehittäminen ja käytäntöön tuominen vaatii paljon työtä, resursseja ja osaamista eri tahoilta reaalimaailman monitahoisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Tekoäly on nyt paljon pinnalla, mutta sen demystifiointi ja keskustelujen käytännönläheisyys parantuvat konkreettisesti vasta tietotason parantuessa. Eversheds Sutherlandilla tekoälyä pidetään erityisenä kiinnostuksen kohteena, jolla voi olla merkittävää vaikutusta yhteiskuntaan laajaltikin, minkä vuoksi olemme erikoistuneet oikeudellisiin kysymyksiin tekoälyä koskien.

Back to top