Regina Pudas

Eurooppapatenttiasiamies

Regina Pudas on hoitanut patenttiasioita vuodesta 2010 lähtien ja toiminut patenttiasiamiehenä vuodesta 2013 alkaen. Hän keskittyy erityisesti patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksiin ja patenttikäsittelyyn sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hän osallistuu myös innovaatioiden kaupallistamiseen tähtääville pk-yrityksille tarjottuihin konsultointipalveluihin, kuten esimerkiksi patentoitavuustutkimuksiin, toimintavapausselvityksiin ja patenttisalkun suunnitteluun.

Reginalla on teknistä asiantuntemusta kemian eri aloista, kuten petrokemiasta, öljynjalostuksesta, biokemiasta ja molekyylibiologiasta, ja hän on lisäksi hoitanut teknisten alojen hakemuksia mekaniikan, lääketieteellisten ja diagnostisten laitteiden, ravitsemuksellisten ja lääkinnällisten yhdisteiden sekä heijastavien materiaalien aloilta.

Regina työskentelee Helsingin toimistollamme.

Kielitaito

Venäjä, suomi, englanti

Back to top