EU-tavaramerkkejä koskeva asetus tulee voimaan 23.3.2016

Tavaramerkkien haltijoiden kannalta olennaisin muutos uudessa tavaramerkkiasetuksessa koskee EU-tavaramerkkien luokituskäytäntöä, joka aiheuttaa työtä useille merkinhaltijoille.

Työtä ja aktiivisia toimenpiteitä vaativat ennen 22.6.2012 haetut EU-tavaramerkit, joissa on käytetty kansainvälisen Nizzan luokitusjärjestelmän luokkaotsikoita. Aikaisemman käytännön mukaan tällaisten tavaramerkkien katsottiin kattavan kaikki haettuun luokkaan kuuluvat tavarat tai palvelut.

Lakiuudistuksen myötä tämä tulkintakäytäntö tulee koskemaan myös vanhoja EU-tavaramerkkejä, mikä johtaa suoja-alan kaventumiseen.

Muutokset vanhoihin EU-rekisteröinteihin on tehtävä 6 kuukauden siirtymäajan kuluessa, 24.9.2016 mennessä

EU-tavaramerkkivirasto antaa tavaramerkinhaltijoille mahdollisuuden täsmentää vanhoja EU-tavaramerkkirekisteröintejään ja lisätä luetteloon haluamansa tavarat ja palvelut, jotta myös ne saadaan säilymään suoja-alan piirissä. Näin voidaan välttää se, että suoja-ala kapenisi tulkintamuutoksen johdosta.

Täsmennys on mahdollista tehdä ainoastaan kuuden kuukauden siirtymäajan kuluessa eli 24.9.2016 mennessä.

Käytännössä tavaramerkinhaltijoiden tulee tarkastaa kaikkien ennen 22.6.2012 haettujen EU-tavaramerkkirekisteröintiensä tavara- ja palveluluettelot. Mikäli rekisteröintiä on haettu käyttäen luokkaotsikkoa ja mikäli luokkaotsikossa ei kirjaimellisesti mainita suojan piiriin haluttuja tavaroita ja palveluita, tulee tehdä tarvittavat täsmennykset.

Mikäli EU-tavaramerkkirekisteröinnin tavara- ja palveluluetteloa ei täsmennetä siirtymäajan kuluessa, rekisteröinnin suoja kapenee, sillä jatkossa suojaan katsotaan kuuluvan ainoastaan tavara- ja palveluluettelossa mainitut termit kirjaimellisesti tulkittuina.

Ota yhteyttä:

Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy avustaa merkinhaltijoita EU-rekisteröintien tarkastamisessa ja täsmennysten suorittamisessa. Kysy lisää tarjoamistamme palveluista asiantuntijoiltamme!

Sassa Svahn, EU-tavaramerkkiasiamies
sassa.svahn@heinonen.com

Kitty Zarbock, EU-tavaramerkkiasiamies
kitty.zarbock@heinonen.com

Back to top