Muista suojata koko pakkauksesi!

Muista suojata koko pakkauksesi!

Pakkaukset ovat immateriaalioikeudellisesti mielenkiintoinen tuoteryhmä, sillä niihin kohdistuu kaikki teollisoikeudelliset suojamuodot alkaen patenteista ja hyödyllisyysmallioikeuksista, mallioikeuksien kautta tavaramerkkeihin asti.

Kuluttajaliiketoiminnassa pakkaus itsessään saattaa muodostaa merkittävän osan itse tuotteesta, jolloin se vaikuttaa myös merkittävissä määrin asiakkaiden ostopäätökseen. Pakkauksien käytettävyys, ulkomuoto ja -asu muodostavat kokonaisuutena osan asiakkaan ostokokemuksesta ja siten ovat omalta osaltaan mukana luomassa asiakkaan mielikuvaa yrityksestä ja yrityksen brändeistä. Pakkausten ollessa näin merkittävässä liiketoiminnallisessa roolissa on myös tärkeää huolehtia siitä että pakkauksiin liittyvät tuotekehityksen ja markkinoinnin panostukset ovat riittävällä tavaralla suojattuja, niin että pystytään säilyttämään tuotteiden yksilöllisyys ja tunnistettavuus sekä erotutaan markkinoilla olevista muista tuotteista. Parhaiten markkinoilla erottuminen onnistuu suojaamalla omat tuotekehityksen ja markkinoinnin tulokset immateriaalioikeuksin ja huolehtimalla myös niiden puolustamisesta markkinoilla.

Pakkauksia valmistavassa teollisuudessa innovatiivisuus on huipussaan, pakkauksiin liittyviä patentteja ja hyödyllisyysmallihakemuksia on kansainvälisesti huimia määriä. Suojan kohteena patenttien ja hyödyllisyysmallien osalta voi olla teknologiaan, valmistukseen, materiaaliin, toiminnallisuuteen yms. liittyvät tekniset asiat. Mallioikeudella suojataan puolestaan patentoinnin ulkopuolelle jäävä ulkomuoto ja –asu mm. pakkausaihiot ja niiden osat, ja pakkausten ulkomuotoihin liittyvät graafiset elementit sekä kokonaiset pakkaukset ulkoasuineen. Kansainvälisesti pakkaukset ovat edelleen mallioikeushakemuksissa yksi suosituimpia tuoteluokkia ja edelleen kasvussa, mikä kertoo paitsi pakkausten ulkomuodon ja -asun, myös mallioikeuksien suojaamisen kasvavasta merkityksestä kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Tavaramerkkien merkitys pakkausten suojaamiselle on valtava. Pakkausten ja niissä käytettävien erilaisten tunnusten, elementtien, osien ja jopa kokonaisten pakkausten voidaan usein katsoa toimivan tuotteiden ja palveluiden kaupallisena tunnuksena. Tavaramerkkisuojan ja mallioikeuden yhdistäminen toimii loistavasti esimerkiksi uusien tuotteiden lanseerauksen yhteydessä – molempia voidaan hakea heti tai hieman myöhemmin ja suojaukset voidaan rakentaa tukemaan toisiaan niin, että varmasti kaikki brändin tunnettuuden kannalta tärkeät elementit tulevat suojatuiksi.

Pakkausten merkityksen kasvaessa ja muuttaessa muotoaan on tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, miten immateriaalioikeuden suojaa voi hyödyntää omassa liiketoiminnassaan. Kokonaiskuvan muodostaminen nykyisen IPR lainsäädännön antamista mahdollisuuksista ja mahdollisista tulevaisuuden muutoksista on osa tärkeää liiketoiminnan riskien hallintaa.

Suomen Pakkausyhdistys ry järjestää yhdessä toimistomme kanssa tammikuussa 2015 seminaarin, joka keskittyy nimenomaan immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen pakkauksissa oli kysymys sitten pakkausteollisuudesta tai kuluttajaliiketoiminnasta.

Tiedotamme asiasta lisää marraskuun aikana.

Back to top