TAVARAMERKKEJÄ KAIKILLE AISTEILLE

Sanojen, kuvioiden ja logojen tai näiden yhdistelmien lisäksi itse tuote, tuotteen ulkoasu, ääni, liike tai haju voidaan tietyin edellytyksin rekisteröidä tavaramerkkeinä. Eri maiden säädöksissä on lueteltu millainen tavaramerkki voi olla. Luettelot eivät kuitenkaan ole tyhjentäviä ja yleensä niissä on lopuksi mainittu, että tavaramerkki voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja joka muuten täyttää tavaramerkin kriteerit. Rajaavana tekijänä on graafisen esittämistavan vaatimus.

LIIKKUVAT MERKIT

Multimedia on omalta osaltaan lisännyt liikkuvien merkkien suosiota,  koska niitä on entistä helpompi ja edullisempi  myös toteuttaa. Yhä enemmän yritykset pyrkivät erottumaan itse tai erottamaan tuotteensa liikkuvan kuvan tai liikkeiden avulla. Merkki voi olla esimerkiksi animoitu merkki tai tuotteeseen liittyvä tietty liike. Tällainen tavaramerkki esitetään tavaramerkkihakemuksessa yleensä kuvasarjalla, josta liike tulee esiin vaiheittain. Lisäksi voidaan toimittaa myös tallenne, josta liike näkyy siten kuin se esitetään varsinaiselle kohderyhmälleen.

ÄÄNIMERKIT

Erilaiset äänet ja musiikki ovat nykyään myös merkittäviä erottautumisen välineitä brändinhaltijoiden keskuudessa. Vaikka tällaisia tavaramerkkejä ei tietoisesti tallentaisikaan omaan muistiinsa nähdessään ja kuulleessaan ne niin usein riittää kun joku mainitsee tietyn merkin niin muistaa hetken päästä millainen äänimaailma siihen liittyy. Silja Line, McDonald’s, Saarioinen, Metro Goldwyn Maierin leijonan karjaisu – muutamia äänimerkkjä, joita tuli heti mieleen. Äänen esittäminen graafisesti tapahtuu tyypillisesti nuotiston avulla. Monet virastot hyväksyvät myös esimerkiksi sonogrammit. Yleensä mukaan liitetään myös äänite.

HAJUMERKIT

Ihmisen hajumuisti on hyvin vahva ja tästä johtuen monet markkinoijat haluaisivat enemmän hyödyntää hajuja tuotteittensa tunnuksina. Perinteisesti hajujen merkitys on suuri kosmetiikkateollisuudessa mutta hajut tavaramerkkeinä valtaavat myös muita aloja. Graafisen esittämistavan vaatimus on hajumerkkien osalta osoittautunut ehkä kaikkein haastavimmaksi. Hajunäytteet ovat myös arkistoinnin kannalta ongelmallisia sillä ne muuttuvat ajan mittaan väkisinkin. Joten luovuutta on vaadittu ja moni merkki on hylätty koska sitä ei ole pystytty yksiselitteisen graafisesti esittämään. Hollantilainen yritys on onnistunut saamaan tavaramerkkisuojan vastaleikatun ruohon tuoksulle liittyen tennispalloihin. EU-virasto hyväksyi graafiseksi esittämistavaksi kaikessa yksinkertaisuudessaan tekstin: ”the smell of fresh cut grass”. Virasto perusteli päätöksessään, että jokainen pystyy kuvittelemaan miltä vastaleikattu ruoho tuoksuu. Joskus hajumerkin rekisteröinti  onnistuu näin helpostikin.

Back to top