Petteri Häkkänen

Attorney at Law, Managing Partner, Trademark Attorney

Petteri Häkkänen hoitaa monipuolisesti kaikkia aineettomaan pääomaan ja sen suojaamiseen liittyviä toimeksiantoja. Hän on erikoistunut vaativiin teollisoikeudellisiin oikeudenkäynteihin sekä niitä edeltäviin konfliktinhallintaselvittelyihin ja suojausstrategioihin. Hänen ajamansa asiat ovat tyypillisesti monimutkaisia tavaramerkki ja patentinloukkauskokonaisuuksia tai esimerkiksi liikesalaisuuksia ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevia konflikteja. Petteri edustaa lukuisia kotimaisia ja globaaleja yrityksiä heidän kaikissa teollisoikeudellisissa asioissaan. Laajan oikeudenkäynti ja strategiakokemuksen lisäksi Petteri on kirjoittanut alan oppikirjoja tavaramerkeistä ja markkinointijuridiikasta sekä lukuisia artikkeleita koti ja ulkomaisiin julkaisuihin. Petteri luennoi vakituisesti mm. Aalto yliopistossa ja alan seminaareissa. Hän on myös yksi Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n ja sen hallituksen harvoista asianajajajäsenistä. Petteri toimii myös IPR University Center Association ry:n hallituksessa.

”Petteri Häkkänen is one of the country’s top academics though he is also hailed as a pragmatic and formidable advocate.” (WTR1000, 2013)

“Petteri Häkkänen is one of the most respected figures in the market (World Trademark Review 2013)

Erityisosaamisalueet

  • IPR-konfliktienhallinta
  • IPR-strategia
  • Life Science
  • Riidanratkaisu

Koulutus

Asianajaja, 2001

Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, 1996

Ura

Eversheds Asianajotoimisto Oy, osakas 2014–
Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy, osakas, 2013–2014
Asianajotoimisto Juridia Oy, osakas, 2008–2013
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy, asianajaja ja sittemmin osakas, 2000–
Keijo Heinonen Oy, tavaramerkkiasiamies,1999–2000
Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy, lakimies, 1997–1999

Julkaisut

Koivumäki & Häkkänen 2010: Markkinointijuridiikka 2010 (uud. painos 2011, 2012 ja 2013.)

Salmi, Häkkänen, Oesch & Tommila 2001: Tavaramerkki (2. uud.
painos 2008.)

MPI for Intellectual Property 2006: Gemeinschaftsmarke und Recht der Mitgliedstaaten (Yhteisön merkki ja jäsenmaiden oikeus). Suomen osuus.

Artikkeleita koti-ja ulkomaisissa julkaisuissa.

Luottamustoimet

Suomen Asianajajaliiton oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen 2005–
IPR University Center Association ry:n hallituksen jäsen 2008–
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n varapuheenjohtaja 2010

Back to top