Sampo Ylätalo

Patenttiasiamies

Sampo Ylätalo on erikoistunut teknilliseen fysiikkaan ja sen sovelluksiin, myös ICT:hen ja viestintään. Hän on erityisen kiinnostunut aerosolifysiikasta, polttoprosesseista, materiaalitieteistä, elektroniikasta, optiikasta, mekaniikasta, puolijohteista ja MEMS:eistä sekä niiden poikkitieteellisistä sovellutuksista ja rajapinnoista.

Vuodesta 1999 lähtien Sampo on työskennellyt useissa suomalaisissa patenttitoimistoissa. Aiemmalla tieteellisellä urallaan ennen keksintöjä ja patentteihin siirtymistä Sampo työskenteli ympäristöfysiikan tutkijana Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella, Observatoriolla ja Kiihdytinlaboratoriolla sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä ja Säteilyturvakeskuksella. Sen lisäksi, että Sampo on ollut valmistelemassa, järjestämässä ja toteuttamassa teollisuuden kenttämittauksia edellä mainituille laitoksille ja näiden asiakkaille, hän on ollut tutkijavaihdossa Sveitsissä osana erästä projektia.

Sampo työskentelee Helsingin toimistollamme.

Back to top