Tietojen säilytys ja tietoturva

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat, kirjanpitovelvoitteet, rahanpesulainsäädännön vaatimukset sekä Suomen Asianajajaliiton asiakirjojen säilyttämistä koskevan suosituksen.

Asiakkaan tunnistamistiedot säilytetään viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä. Kirjanpitoaineistoa säilytetään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Mikäli et ole maksanut laskua ja mahdollisia perintäkuluja säilytysajan päättymiseen mennessä, säilytämme tietoja siihen saakka kun määrä on kokonaisuudessaan maksettu tai sitä ei enää voida vaatia maksettavaksi.

Markkinointitarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja säilytämme kunnes meitä pyydetään lopettamaan henkilötietojen käsittely markkinointitarkoitukseen.

KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihin.

Back to top