Tietolähteet ja tietojen siirtäminen

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta, kun teemme kanssasi toimeksiantosopimuksen.

Jos edustat yritysasiakasta, keräämme tietosi ensisijaisesti sinulta. Saatamme myös saada tietosi edustamaltasi yritysasiakkaalta.

Jos edustat yritysasiakasta tai mahdollista yritysasiakasta, keräämme tietojasi internetsivuiltla ja muista julkisista lähteistä, Asiakastieto Oy:n tarjoamasta yritystietopalvelusta sekä muilta kaupallisilta toimijoilta, jotka tarjoavat tietoa yrityksistä ja heidän edustajiltaan.

Tarkistamme asiakkaidemme luottotiedot Asiakastieto Oy:n tarjoamasta palvelusta.

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Luovutamme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän asianajotavan sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Luovutamme henkilötietoja toimeksiantojen toteuttamisen niin edellyttäessä viranomaisille, tuomioistuimille ja vastapuolille, konserniyhtiöille Eversheds Asianajotoimisto Oy:lle ja Eversheds Sutherland Russialle (Eversheds Sutherland LLC) sekä muille Eversheds Sutherland ketjuun kuuluville asianajotoimistoille.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

  • IT-järjestelmätoimittajille
  • Viestintäpalveluiden toimittajille
  • Markkinointityökalujen tarjoajille.

SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI KOLMANTEEN MAAHAN?

Saatamme siirtää yhteystietojasi Venäjällä sijaitsevalle konserniyhtiöllemme Eversheds Sutherland Russialle. Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tapahtuvat aina Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen.

Back to top